Jezični savjeti – hrvatski

Jezični savjeti – hrvatski

AKO ili UKOLIKO Iako se u govoru najčešće čuje upravo veznik ukoliko, u standardnom jeziku ispravno je upotrijebiti samo veznik ako: Ukoliko želite doći na radionicu, prijavite se > Ako želite doći na radionicu, prijavite se. Ukoliko je veznički parnjak i...