Davor Ružić

Udruga STIP Rijeka Davor Ružić
blank

POSTANITE I VI ČLAN UDRUGE

Steknite nova znanja, proširite bazu klijenata…

Ime i prezime: Davor Ružić
Telefon: 098 817 230
E-mail: dadoruzic@yahoo.com
Jezici: engleski / njemački
Zvanje: Pravnik, sudski tumač i prevoditelj
Obrazovanje: Magistar prava
Sudski tumač: DA
Simultano prevođenje: NE
Konsekutivno prevođenje: DA
Područja specijalizacije: pravni dokumenti (ugovori, sudske odluke, podnesci i slično), medicinski nalazi, tehnička dokumentacija
Oblik poslovanja: d.o.o.

Pronađite prevoditelja

Tražite prevoditelja ili sudskog tumača? Odaberite stručnog i iskusnog partnera po Vašoj mjeri.