AKO ili UKOLIKO

Iako se u govoru najčešće čuje upravo veznik ukoliko, u standardnom jeziku ispravno je upotrijebiti samo veznik ako:

Ukoliko želite doći na radionicu, prijavite se > Ako želite doći na radionicu, prijavite se.

Ukoliko je veznički parnjak i upotrebljava se samo u paru s utoliko:

Ukoliko želite doći na radionicu, utoliko se prijavite.

NEODVOJIVI RAZMAK

Neodvojivi razmak piše se:
• između sastavnica u datumu: 20. 9. 2019., 20. rujna 2019.
• između broja i oznake postotka: 50 %
• između broja i oznake Celzijeva stupnja: 25 °C
• između sastavnica kratice: dr. sc. Ivan Horvat
• između broja i oznake mjerne jedinice: 5 kg, 10 m
• ispred i iza crtice: 2019. – 2020.
• između inicijala: L. N. Tolstoj
• između broja i novčane oznake: 100 €
• ispred i iza oznake za mjeru: 50 : 50
• ispred i iza matematičkih znakova: 2 + 2, 2 – 1, 2 : 2, 2 x 2
• između stotica i tisućica, tisućica i milijuna: 10 000, 100 000 000
• u pravnim tekstovima: između članka i broja, stavka i broja, točke i broja:
članak 5. stavak 6. točka 1.

NI – NITI

Sastavni veznik ni povezuje imenske riječi i negira njihov sadržaj.
Primjer: On nema ni kučeta ni mačeta.

Sastavni veznik niti povezuje niječne rečenice, tj. stoji uz glagole.
Primjer: Niti me to zanima niti ću se u to miješati.

S OBZIROM DA > S OBZIROM NA TO DA

Pogrešna je upotreba uzročne vezničke skupine s obzirom na to da u skraćenim oblicima s obzirom da ili obzirom da.

Pogrešna je upotreba uzročne vezničke skupine s obzirom na to da u skraćenim oblicima s obzirom da ili obzirom da.

*(S) obzirom da je kasno, moramo krenuti. -> S obzirom na to da je kasno, moramo krenuti.

Jednako tako, standardnom jeziku pripada samo veznička skupina bez obzira na to što, a ne pripada mu skraćeni oblik bez obzira što.

*Bez obzira što pada kiša, ići ćemo na izlet. -> Bez obzira na to što pada kiša, ići ćemo na izlet.